FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

Pages

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निशुल्क औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आशय स्वीकृत गर्ने सूचना

७८/७९ 02/15/2021 - 10:08

ब्यबसायिक कृषकका लागि यन्त्रीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सामाग्री आपूर्ति गर्ने शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/11/2021 - 15:37

सुनापति गाउँपालिकाको १० शैयाको अस्पताल निर्माण सम्बन्धी सम्बन्धि बिधुतिय खरिद प्रकृया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 02/03/2021 - 13:47

औषधी तथा सर्जिकल समाग्री शिलबन्दी दरभाउ आब्हान E Bidding सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 01/22/2021 - 20:08 PDF icon 4x34_Notice Active.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 01/17/2021 - 12:29

ब्यबसायिक कृषकका लागि कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आपूर्ति गर्न इच्छुक अपुर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकरण गर्न साथै सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्न आब्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 01/06/2021 - 11:19

छारिनि छाँगा छानडाँडा मानपुर खानेपानी आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्बन्धि बिधुतिय खरिद प्रकृया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 12/08/2020 - 13:26

क्याटलग सपिंग विधिबाट समरसिबल पम्प तथा अन्य सामग्रीको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 11/29/2020 - 18:10

क्याटलग सपिंग विधिबाट समर सिबल पम्प खरिद सम्बन्धी सूचना सच्याइएको सूचना

७८/७९ 11/18/2020 - 20:59 PDF icon 2020-11-19 10-01_page_1.pdf

क्याटलग सपिंग विधिबाट समर सिबल पम्प खरिद सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 11/12/2020 - 12:11 PDF icon 2020-11-19 10-01_page_1.pdf

Pages