सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लुभु धासाँ डाँडा पदमार्गको विधुतिय वोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७९-८० 12/05/2022 - 13:34 PDF icon lubhu dhasa padmarga.pdf

आशयको सूचना

७९-८० 12/02/2022 - 15:07

वडा नं 1 वडा कार्यालय भवन तथा दिमीपोखरी स्वास्थ्य चौकी भवन सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 11/13/2022 - 17:01

पालिका अन्तर्गका ३ वटा सडकहरुको बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना

७९-८० 10/19/2022 - 11:48 PDF icon 7_Page_2079 07 02.pdf

पालिका अन्तर्गतका ३ वटा सडकहरुको बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना

७९-८० 10/19/2022 - 11:48 PDF icon 7_Page_2079 07 02.pdf

Upgrading works on Bojhini khimti sadak

७९-८० 10/15/2022 - 20:23

गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धि बिधुतिय बोलपत्र आव्हान

७९-८० 09/27/2022 - 19:51

बोझिनी खिम्ती सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७९-८० 08/29/2022 - 16:00

अप्टिकल फाइबर जडान सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 03/20/2022 - 09:39 PDF icon Sunapati Rural Municipality-(Namaste Advertising)_ 03 Chaitra 2078 Eng.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 03/07/2022 - 11:14

Pages