FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनापति गाउँपालिकाको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/02/2024 - 14:50 PDF icon जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि,२०८०.pdf
सुनापति गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2077 ७८/७९ 08/27/2023 - 12:13 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/01/2023 - 17:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
आर्थिक २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 06/27/2023 - 10:14 PDF icon सुनापति गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम आ.व.२०८०-०८१ .pdf
विनियोजन विधेयक २०८० ८०/८१ 06/26/2023 - 15:58 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
होम स्टे सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 11:00 PDF icon होमस्ते.pdf
स्वास्थ्य विमा सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:59 PDF icon स्वास्थ्य बिनम सम्बन्धी कार्यविधि 2078.pdf
स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको वैठक तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 05/19/2023 - 10:59 PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको वैठक तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:56 PDF icon सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण.pdf
समुह गठन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:52 PDF icon समुह गठन.pdf

Pages