निशुल्क औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आशय स्वीकृत गर्ने सूचना