FAQs Complain Problems

Chief Executive

Email फोन
दिलकृष्ण श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५४०८०९६०
सन्ताेष चाैलागाई सूचना अधिकारी santoshcgn23@gmail.com ito@sunapatimun.gov.np ९८५४०६६८४०
देबेन्द्र सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@sunapatimun.gov.np, sunapatimunicipality@gmail.com ९८५४०४३८४०, ९८५४०८०९६०