सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिका भवनको तला थप सम्बन्धी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 11/09/2021 - 13:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 10/31/2021 - 18:38

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 07/02/2021 - 16:10

Construction of ward office ward no.3

७७/७८ 06/08/2021 - 16:18

शिलबन्दि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकासित सूचना

७७/७८ 05/20/2021 - 12:28

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/03/2021 - 17:14

शिलबन्दि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 05/03/2021 - 10:11

Construction of Sunapati Paryatakiya Kshetra

७७/७८ 04/28/2021 - 10:31

Construction of Landscape Work of Sunapati Rural Municipality office

७७/७८ 04/01/2021 - 10:26

निशुल्क औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आशय स्वीकृत गर्ने सूचना

७७/७८ 02/15/2021 - 10:08

Pages