FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सीप परिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिक्षण परिषद्को कार्यक्रमको आवेदन फारम ८०/८१ 01/18/2024 - 11:54 PDF icon सीप परिक्षण आवेदन फारम.pdf
कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फाराम-स्वास्थ्य-सेवा ८०/८१ 07/18/2023 - 13:48 PDF icon कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फाराम-स्वास्थ्य-सेवा.pdf
करार शिक्षककाो कार्य सम्पादन मुल्याकंन फारम ७९-८० 06/28/2023 - 15:20 PDF icon करार शिक्षक का.स.मू..pdf
करार कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ७९-८० 06/28/2023 - 10:30 PDF icon करार कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
विदाको निवेदन ७९-८० 05/19/2023 - 11:26 PDF icon बिदाको निवेदन .pdf
लाभग्राहीमा सूचिकृत हुनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७९-८० 05/11/2023 - 07:25 उपलब्ध छैन
वेरोजगार सूचीमा सूचीकरण र न्युनतम रोजगरीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने फारम ७९-८० 02/14/2023 - 18:30 PDF icon Berojagari nibedan pharam.pdf
सुनापति गाउँपालिकाको कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा ७९-८० 12/01/2022 - 15:14 उपलब्ध छैन
भ्रमण प्रतिवेदनको नमुना ढाँचा ७९-८० 11/10/2022 - 16:34 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन .pdf
सेवा करारको लागि दरखास्त फाराम ७९-८० 12/12/2019 - 17:02 PDF icon दरखास्त फारम.pdf

Pages