FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

Pages

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विदाको निवेदन ७९-८० 05/19/2023 - 11:26 PDF icon बिदाको निवेदन .pdf
लाभग्राहीमा सूचिकृत हुनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७९-८० 05/11/2023 - 07:25 उपलब्ध छैन
वेरोजगार सूचीमा सूचीकरण र न्युनतम रोजगरीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने फारम ७९-८० 02/14/2023 - 18:30 PDF icon Berojagari nibedan pharam.pdf
सुनापति गाउँपालिकाको कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा ७९-८० 12/01/2022 - 15:14 उपलब्ध छैन
भ्रमण प्रतिवेदनको नमुना ढाँचा ७९-८० 11/10/2022 - 16:34 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन .pdf
सेवा करारको लागि दरखास्त फाराम ७९-८० 12/12/2019 - 17:02 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि आवेदन फारम ७९-८० 10/17/2019 - 13:41 PDF icon form-merged.pdf
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने निवेदनको ढांचा ७६/७७ 08/12/2019 - 11:44 PDF icon suchi RG . nibedan.pdf
राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणी का स. मु फारम ७४/७५ 08/02/2019 - 12:07 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf
सम्पत्ति बिबरण सम्बन्धी फारम ७५/७६ 08/02/2019 - 11:27 PDF icon सम्पति बिबरण फारम.pdf

Pages