FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनापति गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७९-८० 12/29/2022 - 17:12 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन.pdf
सुनापति गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 12/15/2022 - 15:20 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
बिनियोजन विधयेक ७९-८० 07/25/2022 - 16:25 PDF icon बिनियोजन बिधयक.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/25/2022 - 16:23 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
व्याक हो लोडर (जे.सि.वि.) संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पहिलो संशोधन ७९-८० 04/17/2022 - 13:10 PDF icon ब्याक लोडर पहिलेा संशाेधन 1.pdf
सुनापति गाउँपालिका होमस्टे संचालन कार्यविधि ७९-८० 02/28/2022 - 14:06 PDF icon होमस्ते.pdf
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८ ७९-८० 02/21/2022 - 16:53 PDF icon बालविकास स का र विद्यालय कर्मचारी थप प्रोत्साहन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७८.pdf
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 02/21/2022 - 16:36 PDF icon karyabidhi.pdf
कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन र खर्च गर्ने कार्यविधि, 2078 ७९-८० 02/21/2022 - 13:10 PDF icon आन्तरिक श्रोत .pdf
सुनापति गाउँपालिका राजश्व परामर्श समितिको बैठक तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 02/11/2022 - 08:45 PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको वैठक तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages