ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनापति गाउँपालिकाको बझोपन निवारण घुम्ती घरदैलो तथा पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 02/08/2022 - 18:17 PDF icon सुनापति गाउँपालिकाको बाँझोपन निवारण .pdf
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 02/08/2022 - 18:14 PDF icon सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज .pdf
सुनापति गाउँपालिकाको पशुपन्छी फार्म दर्ता निर्देशिका, २०७८ ७९-८० 02/08/2022 - 17:58 PDF icon फार्म दर्ता कार्यबिधि.pdf
सुनापति गाउँपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७९-८० 02/08/2022 - 17:55 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
बिनियोजन विधयेक २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 19:01 PDF icon बिनियोजन बिधायक .pdf
आ.ब २०७८/७९ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/14/2021 - 19:00 PDF icon Aarthin Ain 2078 Final.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 06/12/2021 - 18:36 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
बिनियोजन विधेयक २०७६ ७६/७७ 07/31/2019 - 12:45 PDF icon biniyojan aain 2076.pdf
आर्थिक ऐन ७६/७७ 07/31/2019 - 12:43 PDF icon aarthik aain 2076.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/07/2019 - 09:53 PDF icon सहकारी.pdf

Pages