FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:51 PDF icon विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
लैंगिक हि‌सा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:50 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, 2077.pdf
बाल विकास, स का तथा विद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:49 PDF icon बालविकास स का र विद्यालय कर्मचारी थप प्रोत्साहन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७८.pdf
बाझोपन निवारण सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:47 PDF icon बाझोपन निवारण शिविर .pdf
बन ऐन ७८/७९ 05/19/2023 - 10:46 PDF icon बन ऐन .pdf
पशु पन्क्षि फर्म दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका ७८/७९ 05/19/2023 - 10:45 PDF icon पशुपन्छी फार्म दर्ता निर्देशिका .pdf
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:44 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
जलस्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:43 PDF icon जलस्राेत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७८.pdf
कृषि कार्यक्रम कार्यविधि ७८/७९ 05/19/2023 - 10:41 PDF icon कृषि कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
सुनापति गाउँपालिका एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी बनेको कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/19/2023 - 10:41 PDF icon एकल पुरूष सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages