प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम. आई. एस पदको उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा ७६/७७ 11/09/2019 - 17:06
ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन तथा बिक्रि वितरण सम्बन्धि दरभाउपत्र आब्हान को सूचना ७६/७७ 10/25/2019 - 11:52
प्रयोगात्मक तथा सिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/23/2019 - 12:34
करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/17/2019 - 12:12
घ वर्गको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 10/16/2019 - 16:46
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि साबिजनिक सूचना ७६/७७ 08/12/2019 - 11:40
अपांगता परिचय पत्रको लागि आबेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 07/31/2019 - 13:56
सार्बजनिक सुनुवाई स्थगित सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 07/14/2019 - 13:42
सूचना ! सूचना !! सूचना!!! ७५/७६ 06/23/2019 - 10:34 PDF icon IMG_20190621_0005.pdf
सम्पूर्ण गाउँपालिका बासीहरुमा अनुरोध ७५/७६ 06/13/2019 - 14:10

Pages