सुनापती गाउँपालिकाको गाउँ सभाको १२औ अधिबेशन उद्घाटन गर्नु हुँदै पालिका अध्यक्ष श्री ठूलो कान्छा तामाङ