सुनापति गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वयम् सेविका तथा जनप्रतिनिधि विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात लिएको सामुहिक तस्बिर