सुनापति गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गर्नु हुदै सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष श्री धावा लामाज्यू