सुनापति गाउँपालिकाको आज मिति 2079।९।३० गते शनिवारका दिन यस गाउँपालिकाको गाउँसभाको बाह्रौ अधिवेशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री ठुलो कान्छा तामाङज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न निर्णय ,ऐन कानून पारित तथा अनुमोदन गर्दै सभा सम्पन्न