प्रथम सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष २०७६ को उदघाटन गर्नु हुदै सुनापति गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता बिष्ट