औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीहरुको खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना