प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने वेरोजगार व्यक्तिहरुकोलागि अत्यन्त जरुरि सूचना ७७/७८ 07/30/2020 - 17:31
जनै पुर्णिमा /रक्षा बन्धन को अवसरमा जात्रा मेला नगर्ने सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 07/30/2020 - 17:23
रोजगार संयोजकको परीक्षा सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 01/21/2020 - 18:33
दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ७६/७७ 01/03/2020 - 15:20
गोलभेडा खेति विकास र विस्तार सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/29/2019 - 15:14
साना सिंचाई तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माण सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/29/2019 - 12:06
पशु विमाका लागि कृषकले व्यहोर्नुपर्ने रकममा ६०प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सूचना ७६/७७ 12/29/2019 - 12:00
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवाहरुको छोटो सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/27/2019 - 14:44
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको अन्तर्गत रितारनी स्वयम्सेवक पदमा पुन दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 12/27/2019 - 14:34
सूचना ७६/७७ 12/25/2019 - 15:05

Pages