प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि साबिजनिक सूचना ७६/७७ 08/12/2019 - 11:40
अपांगता परिचय पत्रको लागि आबेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 07/31/2019 - 13:56
सार्बजनिक सुनुवाई स्थगित सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 07/14/2019 - 13:42
सूचना ! सूचना !! सूचना!!! ७५/७६ 06/23/2019 - 10:34 PDF icon IMG_20190621_0005.pdf
सम्पूर्ण गाउँपालिका बासीहरुमा अनुरोध ७५/७६ 06/13/2019 - 14:10
अनुदानमा विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 06/04/2019 - 16:52
राजस्व परामर्श सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 05/03/2019 - 12:31
बेथान लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ७५/७६ 04/27/2019 - 18:38
सूचना ७५/७६ 04/23/2019 - 14:09
यस सुनापति गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका मा.बि तथा नि.मा.बिध्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा ७५/७६ 04/20/2019 - 12:36

Pages